WIKA
Modelli IV10, IV11

Valvola a spillo e multiport